ET.5.212.37.2014

Dostawę ciągnika z osprzętem oraz kosiarki samojezdnej dla potrzeb Oddziału Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1.

Treść ogłoszenia:
et.5.212.37.2014

Załącznik:
et.5.212.37.2014-1

Termin przesyłania ofert:
09.07.2014 r.

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
et.5.212.37.2014-2

Share on FacebookShare on Google+