MA.404.7.2018

Podstawienie i odbiór kontenerów 8m3 na odpady komunalne zmieszane oraz zielone

16 marca 2016
Treść ogłoszenia: MA.404.7.2018 (PDF)
Umowa: MA.404.7.2018-1 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+