MA.4300.1.2018

Operat wodnoprawny na szczególe korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych na cele nawadniania terenów zielonych

8 marca 2018
Treść ogłoszenia: MA.4300.1.2018 – zapytanie (PDF 3 MB)

13 marca 2018
W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego MA.4300.1.2018 w punkcie 3 dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich weryfikacji, zostaje przedłużony czas składania ofert do dnia 19 marca 2018 do godziny 9:00.
Treść ogłoszenia: MA.4300.1.2018 – zapytanie (PDF)
Załącznik nr 1: MA.4300.1.2018 – załącznik nr 1 (PDF)

15 marca 2018
Podstawa prawna dla opracowania ofert dla zapytania ofertowego MA.4300.1.2018 to art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 Poz. 1566).

Share on FacebookShare on Google+