MA.9.2001.4.2016

Wymiana wraz z dostawą wymiennika co BG15, naczynia przeponowego, magnetyzera oraz czyszczenie chemiczne wymienników, a także wykonanie nowej automatyki pogodowej sterującej węzłem cieplnym.

Treść ogłoszenia:
MA.9.2001.4.2016

Share on FacebookShare on Google+