NG.2001.3.2015

Rekultywacja Zbiornika Malta metodą mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu za pomocą siarczanu żelazowego (PIX – 113)

Treść ogłoszenia:
NG.2001.3.2015

Termin zgłoszeń do 02.03.2015r. do godz. 15.00

Share on FacebookShare on Google+