NG.2001.6.2015

Koszenie i uprzątnięcie roślinności porastającej dno Stawu Olszak.

Treść ogłoszenia:
NG.2001.6.2015

Share on FacebookShare on Google+