NT.2.212.20.2015

Wycinka 26 drzew, uporządkowanie terenu nieruchomości po wycince, wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych i dwuletnia pielęgnacja, wykonanie nasadzeń uzupełniających.

Treść ogłoszenia:
NT.2.212.20.2015

Załączniki:
NT.2.212.20.2015-1
NT.2.212.20.2015-2
NT.2.212.20.2015-3


Załączniki (II):
NT.2.212.20.2015-4


Informacja o pytaniach:
NT.2.212.20.2015-5


Informacja o unieważnieniu postępowania:
NT.2.212.20.2015-6


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.2.212.20.2015-7
NT.2.212.20.2015-8

Share on FacebookShare on Google+