NT.4.2006.2.1.38.2015

Dostawa i uruchomienie urządzeń audiowizualnych do Sali Konferencyjnej w budynku POSiR przy ul. Chwałkowskiego 34 w Poznaniu wg załączonej specyfikacji.

Treść ogłoszenia:
NT.4.2006.2.1.38.2015

Share on FacebookShare on Google+