NT.4.2006.8.1.2015

Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla potrzeb wykonania modernizacji budynku pływalni krytej Rataje.

Treść ogłoszenia:
NT.4.2006.8.1.2015

Załącznik:
NT.4.2006.8.1.2015-1

termin składania ofert 6.02.2015 godzina 12.00

Zamawiający nie jest w posiadaniu żadnej dokumentacji Projektowej.

Share on FacebookShare on Google+