NT.5.212.08.2016

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.08.2016

Załączniki:
NT.5.212.08.2016-1

Termin składania ofert:
do 18 lutego 2016 r.
do godziny 11:00


Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty:
NT.5.212.08.2016-2

Share on FacebookShare on Google+