NT.5.212.11.2016

Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na stadion sportowy w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.11.2016

Załączniki:
NT.5.212.11.2016 -1


Modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.11.2016 -2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
NT.5.212.11.2016 -3


Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.11.2016-4

Zmiana ogłoszenia:
NT.5.212.11.2016-5

UWAGA!!!
Nowy termin składania ofert:
do 26.02.2016 r.
do godziny 9:00


Informacja o unieważnieniu postępowania:
NT.5.212.11.2016-6

Share on FacebookShare on Google+