NT.5.212.12.2016

Modernizacja trzech kas biletowych na stadionie centralnym (żużel), modernizacja magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, Oddział Golęcin.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.12.2016

Załączniki:
NT.5.212.12.2016-1
NT.5.212.12.2016-2


Informacja o pytaniach:
NT.5.212.12.2016-3


Informacja o pytaniach:
NT.5.212.12.2016-4


Zmiana ogłoszenia:
NT.5.212.12.2016-5


Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.12.2016-6

UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert


Informacja:
NT.5.212.12.2016-7


Informacja o pytaniach:
NT.5.212.12.2016-8


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.12.2016-9

Share on FacebookShare on Google+