NT.5.212.19.2016

Dostawa i montaż z uruchomieniem urządzeń systemu telewizji przemysłowej i monitoringu
w Oddziale Malta.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.19.2016

Załączniki:
NT.5.212.19.2016-1

Termin składania ofert:
do dnia 15.04.2016 r.
do godziny 9:00


Odpowiedzi na pytania:
NT.5.212.19.2016-2


Zmiana ogłoszenia:
NT.5.212.19.2016-3


Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.19.2016-4


UWAGA!!!
Nowy termin składania ofert:
do 18.04.2016 r.


Modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.19.2016-5


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.19.2016-6

Share on FacebookShare on Google+