NT.5.212.22.2015

Dostawa krzeseł składanych wraz z łącznikami międzyrzędowymi i wózkiem do ich przewożenia dla Hali Widowiskowo- Sportowej Arena w Poznaniu ul. Wyspiańskiego 33.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.22.2015

Załączniki:
NT.5.212.22.2015-1

Termin składnia ofert:
do 07.10.2015 r. do godziny 11:00


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.22.2015-2


Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.22.2015-3


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.22.2015-4

Share on FacebookShare on Google+