NT.5.212.23.2016

Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.23.2016

Załączniki:
NT.5.212.23.2016-1

Termin składania ofert:
do 22.04.2016 r.
do godziny 11:00


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.23.2016-2

Share on FacebookShare on Google+