NT.5.212.26.2015

Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy „16 PKO POZNAŃ MARATON”.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.26.2015

Załączniki:
NT.5.212.26.2015-1

Termin składania ofert do dnia 14.07.2015 do godziny 11:00.


Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ:
NT.5.212.26.2015-2


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.26.2015-3

Share on FacebookShare on Google+