NT.5.212.38.2015

Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Treść ogłoszenia:
NT.5.212.38.2015

Załączniki:
NT.5.212.38.2015-1

Termin składania ofert:
do 03.12.2015 r. do godziny 11:00


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
NT.5.212.38.2015-2


NT.5.212.38.2015-3

Share on FacebookShare on Google+