NT.5.212.46.2014

Ochrona osób i mienia na terenie oddziałów POSiR w 2015 r.

Treść ogłoszenia:
nt.5.212.46.2014

 

Załączniki:
nt.5.212.46.2014-1

 

Termin przesyłania ofert:
24.11.2014r. godz. 11:00

 Odpowiedzi na pytania I:

nt.5.212.46.2014-2

 


Modyfikacja SIWZ oraz zmiana ogłoszenia:

nt.5.212.46.2014-4

nt.5.212.46.2014-3

 


Kontakt:

nt.5.212.46.2014-5

 


Odpowiedzi na pytania II:

nt.5.212.46.2014-6

 


Odpowiedzi na pytania III:

nt.5.212.46.2014-7

 


Modyfikacja SIWZ

nt.5.212.46.2014-8

 


Zmiana ogłoszenia

nt.5.212.46.2014-9

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nt.5.212.46.2014-10

NT.5.212.46.2014-11

Share on FacebookShare on Google+