NT.6.2006.2.2.2015

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji przebudowy budynku „Chwiałka” przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego na biurowy.

Treść ogłoszenia:
NT.6.2006.2.2.2015

Załącznik:
NT.6.2006.2.2.2015-1

Termin przesyłania ofert:
3.02.2015, do godz. 10:00

Share on FacebookShare on Google+