Chwiałka / Lodowisko

Kontakt

Lodowisko

ul. O. M. Żelazka 1
61-553 Poznań

tel. 61 831 67 16
e-mail:

Zalecany dojazd na teren Lodowiska od ulicy Ojca Mariana Żelazka, gdzie znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Cennik wynajmu lodowiska
(obowiązuje w okresie od 1 VIII 2020 do 31 V 2021)
Komercyjne udostępnienie lodowiska (firmy oraz osoby prywatne) 750 zł brutto / 60 minut
1125 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych lub rekreacyjnych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Poznaniu) 320 zł brutto / 60 minut
480 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska na poczet działalności edukacyjnej i dydaktycznej 160 zł brutto / 60 minut
240 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Poznaniu, spełniające kryteria POSiR dotyczące działalności sportowej)* 160 zł brutto / 60 minut
240 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych lub rekreacyjnych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe nie zarejestrowane w Poznaniu) 420 zł brutto / 60 minut
630 zł brutto / 90 minut
Udostępnienie lodowiska do celów treningowych (instytucje, kluby i stowarzyszenia sportowe nie zarejestrowane w Poznaniu, spełniające kryteria POSiR dotyczące działalności sportowej)* 210 zł brutto / 60 minut
315 zł brutto / 90 minut
Organizacja zawodów sportowych** 240 zł brutto / 60 minut
360 zł brutto / 90 minut
Wartość wynajmu jednostek o innym wymiarze czasowym jest przeliczana na zasadzie proporcji

* Instytucja, stowarzyszenie lub klub są uznawane za prowadzące działalność sportową w momencie spełnienia łącznie następujących warunków:

  • zrzeszenie w odpowiednim dla danej dyscypliny krajowym lub okręgowym związku sportowym,
  • posiadanie licencji krajowego lub okręgowego związku sportowego (jeżeli związek takowe wydaje),
  • posiadanie trenerów / instruktorów posiadających licencje wydane przez krajowy lub okręgowy związek sportowy,
  • posiadanie zawodników / drużyn posiadających licencje uprawniające do udziału w profesjonalnych zawodach lub rozgrywkach organizowanych przez okręgowe lub krajowe związki sportowe,
  • aktywny udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych organizowanych przez krajowy lub okręgowy związek sportowy.

** Organizowanie zawodów sportowych wymaga uprzedniego zawiadomienia administracji obiektu celem rezerwacji dni i godzin na planowane wydarzenia.

Kontakt

Lodowisko

ul. O. M. Żelazka 1
61-553 Poznań

tel. 61 831 67 16
e-mail:

Zalecany dojazd na teren Lodowiska od ulicy Ojca Mariana Żelazka, gdzie znajduje się bezpłatny parking dla klientów.