Chwiałka / Pływalnia kryta

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

 • nauki pływania dla dzieci i dorosłych
 • pływania sportowego (sekcja pływacka)
 • aquafitnessu
 • pływania z elementami nurkowania

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Sprawdź:

Zapisy

Informujemy, że dla Państwa wygody i bezpieczeństwa, wszystkie sprawy związane z zajęciami prowadzonymi na Pływalni Chwiałka można załatwić mailowo pod adresem:

Wpłat za Zajęcia można dokonywać na nr konta:

PKO BP S.A
19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

W tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika zajęć, dzień i godzinę oraz rodzaj basenu.

Poziomy umiejętności pływackich

I próg edukacyjny

Usamodzielnianie dziecka – przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna, oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych ruchów napędowych.

4 etapy

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: brak, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez asysty rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej) Dziecko posiada umiejętność zanurzania głowy pod wodę, wykonuje proste ćwiczenia oddechowe ( świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą) Usamodzielnienie dokonywane jest okresie do 6 miesięcy.

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko jest oswojone z wodą potrafi zanurzać głowę do wody i wypuszczać powietrze. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – bez obecności rodzica, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na trybunach). Dziecko posiada umiejętności przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska), przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu. Usamodzielnienie dokonywane jest okresie do 2,5 miesiąca.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy) – dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna i ma ukończony 5 rok życia. Dodatkowe wymagania: brak.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: oswojenie z wodą; zanurzanie głowy oraz prawidłowe wypuszczania powietrza do wody; wślizg do wody z brzegu basenu; z przyborem („makaron”, deska) kraulowy ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska) przy pomocy kraulowego ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): w trakcie samodzielnych ćwiczeń z przyborem ("makaron", deska) dziecko potrafi przepłynąć, przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całą długości małego basenu.

Dodatkowe wymagania: oswojenie z wodą (brak oporów przed zanurzaniem się, umiejętność wypuszczania powietrza); skok do wody z brzegu basen.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: samodzielne leżenie na plecach i na brzuchu; samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach; skok do wody z murka basenu; wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Etap kończy się umiejętnością pływania w płytkiej wodzie z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Uwaga: etap żabek kończy się przejściem w etap żółwików, zazwyczaj w drugiej połowie roku szkolnego.

II próg edukacyjny

Wprowadzenie dziecka do ćwiczeń w głębokiej wodzie - przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120 - 180 cm.

1 etap

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: umiejętność pływania w płytkiej wodzie z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Dodatkowe wymagania: skok do wody z murka basenu; wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przygotowanie dziecka do ćwiczeń z przyborem w głębokiej wodzie – to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm) Zajęcia stopniowo przenoszone są z basenu płytkiego na basen głęboki.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: oswojenie z głębokim basenem; pływanie strzałką na brzuchu krótkich odcinków oraz pływanie na plecach w wodzie głębokiej bez przyboru.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów na plecach bez przyboru na głębokiej wodzie.

III próg edukacyjny

Nauka poszczególnych technik pływackich (basen sportowy duży).

6 etapów

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów na plecach bez przyboru.

Dodatkowe wymagania:

 • brak lęku przed pływaniem w dużym basenie,
 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru) krótkich odcinków,
 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym); skok do wody ze słupka startowego na nogi; nurkowanie w dal na odległość 5 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Dodatkowe wymagania:

 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru),
 • skok do wody ze słupka startowego na nogi,
 • nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku; skok do wody na głowę z brzegu basenu; nurkowanie w dal na odległość 7 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę z brzegu basenu,
 • nurkowanie w dal na odległość 7 metrów,
 • wyławianie przedmiotu z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie żabką (stylem klasycznym), skok do wody na głowę ze słupka startowego; nawrót zwykły; nurkowanie w dal na odległość 10 metrów; wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę ze słupka startowego,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 10 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: podstawy pływania delfinem tzw. dwuuderzeniowym, skok startowy ze słupka, nurkowanie w dal na odległość 15 metrów.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 175 metrów w tym 25m delfinem dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na brzuchu z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 175 metrów w tym 25 metrów delfinem tzw. dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na plecach, 50 metrów żabką oraz 50 metrów kraulem na piersiach.

Dodatkowe wymagania:

 • skok startowy ze słupka,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 15 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 m.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: przepłynięcie 50 m stylem motylkowym (dwuuderzeniowym), nawrót koziołkowy.

Etap kończy umiejętność przepłynięcia 200 m stylem zmiennym. Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na specjalną kartę pływacką.

Uwaga: podany w opisie wiek dziecka dla poszczególnych grup jest wiekiem orientacyjnym. Podczas wyboru właściwej grupy, należy kierować się przede wszystkim posiadanymi przez dziecko umiejętnościami.

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355