Rataje / Pływalnia kryta

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Sprawdź:

Zapisy

Napisz do nas na:

Nauka i doskonalenie pływania

I próg edukacyjny

Usamodzielnianie dziecka – przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna, oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych ruchów napędowych.

3 etapy

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: brak, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez asysty rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej) Dziecko posiada umiejętność zanurzania głowy pod wodę, wykonuje proste ćwiczenia oddechowe ( świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą) Usamodzielnienie dokonywane jest okresie do 6 miesięcy.

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko jest oswojone z wodą potrafi zanurzać głowę do wody i wypuszczać powietrze. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na trybunach). Dziecko posiada umiejętności przepłynięcia z przyborem ("makaron", deska), przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu. Usamodzielnienie dokonywane jest okresie < 2,5 miesiąca.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy) – dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna i ma ukończony 5 rok życia. Dodatkowe wymagania: brak.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: oswojenie z wodą; zanurzanie głowy oraz prawidłowe wypuszczania powietrza do wody; wślizg do wody z brzegu basenu; z przyborem („makaron”, deska) kraulowy ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska) przy pomocy kraulowego ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu.

II próg edukacyjny

Wprowadzenie dziecka do ćwiczeń w głębokiej wodzie - przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120 - 180 cm.

1 etap

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: umiejętność pływania z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest oswojenie dziecka z ćwiczeniami z przyborem w głębokiej wodzie – to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm).

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: oswojenie z głębokim basenem; pływanie strzałką na brzuchu krótkich odcinków oraz pływanie na plecach w wodzie głębokiej bez przyboru.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów na plecach bez przyboru na głębokiej wodzie.

III próg edukacyjny

Nauka poszczególnych technik pływackich (basen sportowy duży).

5 etapów

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów na plecach bez przyboru.

Dodatkowe wymagania:

 • brak lęku przed pływaniem w dużym basenie,
 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru) krótkich odcinków,
 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym); skok do wody ze słupka startowego na nogi; nurkowanie w dal na odległość 5 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Dodatkowe wymagania:

 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru),
 • skok do wody ze słupka startowego na nogi,
 • nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku; skok do wody na głowę z brzegu basenu; nurkowanie w dal na odległość 7 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę z brzegu basenu,
 • nurkowanie w dal na odległość 7 metrów,
 • wyławianie przedmiotu z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie żabką (stylem klasycznym), skok do wody na głowę ze słupka startowego; nawrót zwykły; nurkowanie w dal na odległość 10 metrów; wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę ze słupka startowego,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 10 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: podstawy pływania delfinem tzw. dwuuderzeniowym, skok startowy ze słupka, nurkowanie w dal na odległość 15 metrów.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 175 metrów w tym 25m delfinem dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na brzuchu z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 175 metrów w tym 25 metrów delfinem tzw. dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na plecach, 50 metrów żabką oraz 50 metrów kraulem na piersiach.

Dodatkowe wymagania:

 • skok startowy ze słupka,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 15 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 m.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: przepłynięcie 50 m stylem motylkowym (dwuuderzeniowym), nawrót koziołkowy.

Etap kończy umiejętność przepłynięcia 200m stylem zmiennym.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na specjalną kartę pływacką.

Uwaga: podany w opisie wiek dziecka dla poszczególnych grup jest wiekiem orientacyjnym. Podczas wyboru właściwej grupy, należy kierować się przede wszystkim posiadanymi przez dziecko umiejętnościami.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

2 typy

Aerobik w wodzie – basen sportowy dla osób umiejących pływać:

 • poniedziałek 13:45 – 14:30 (grupa max 15 osób)
 • środa 13:45 – 14:30 (grupa max 15 osób)

Sprawdź: cennik zajęć.

Aqua Senior – basen sportowy dla osób umiejących pływać:

 • poniedziałek 13:00 – 13:45 (grupa max 15 osób)
 • środa 13:00 – 13:45 (grupa max 15 osób)

Aqua Senior – basen rekreacyjny:

 • piątek 12:15 – 13:00 (grupa max 20 osób)

Bezpłatne zajęcia dla osób 55+ finansowane przez Wydział Sportu UMP w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, realizowane przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego.

Uwaga! Na zajęcia Trenera Senioralnego w 2020 r. wyczerpaliśmy już limit miejsc.

Zajęcia dla triatlonistów

Zajęcia dla osób uprawiających triatlon. Zajęcia o charakterze sportowym i treningowym. Skupione na poprawie umiejętności pływackich uczestników, ich wydolności oraz sprawności sportowej. Odbywają się na basenie sportowym z wykorzystaniem sprzętu do treningu pływackiego. Prowadzone są w maksymalnie 6-cio osobowych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł liczyć na indywidualne podejście trenera. Ogromnym atutem zajęć będzie wykorzystywanie sprzętu do komunikacji podwodnej, która opiera się na technologii przewodnictwa kostnego. Zawodnik słyszy w słuchawce komendy i uwagi techniczne nie wyciągając głowy z wody i na bieżąco może korygować błędy w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Dzięki sprzętowi do komunikacji nauka pływania w grupie i dobór ćwiczeń stają się jeszcze bardziej dobrane indywidualnie pod każdego zawodnika.

Sprawdź też: zajęcia pływackie realizowane przez podmioty zewnętrzne.

Kontakt

Pływalnia Miejska Rataje

Os. Piastowskie 55a
61-156 Poznań

tel. 61 102 46 97