Rataje / Pływalnia kryta

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

 • nauki pływania dla dzieci i dorosłych
 • pływania sportowego (sekcja pływacka)
 • pływania z elementami nurkowania
 • zajęcia dla seniorów

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Sprawdź:

Zapisy

Napisz do nas na:

Poziomy umiejętności pływackich

I próg edukacyjny

Usamodzielnianie dziecka – przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna, oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych ruchów napędowych.

4 etapy

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: brak, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez asysty rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej) Dziecko posiada umiejętność zanurzania głowy pod wodę, wykonuje proste ćwiczenia oddechowe ( świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą) Usamodzielnienie dokonywane jest okresie do 6 miesięcy.

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko jest oswojone z wodą potrafi zanurzać głowę do wody i wypuszczać powietrze. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na trybunach). Dziecko posiada umiejętności przepłynięcia z przyborem ("makaron", deska), przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu. Usamodzielnienie dokonywane jest okresie < 2,5 miesiąca.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy) – dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna i ma ukończony 5 rok życia. Dodatkowe wymagania: brak.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: oswojenie z wodą; zanurzanie głowy oraz prawidłowe wypuszczania powietrza do wody; wślizg do wody z brzegu basenu; z przyborem („makaron”, deska) kraulowy ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska) przy pomocy kraulowego ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu.

II próg edukacyjny

Wprowadzenie dziecka do ćwiczeń w głębokiej wodzie - przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120 - 180 cm.

1 etap

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: umiejętność pływania z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest oswojenie dziecka z ćwiczeniami z przyborem w głębokiej wodzie – to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm).

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: oswojenie z głębokim basenem; pływanie strzałką na brzuchu krótkich odcinków oraz pływanie na plecach w wodzie głębokiej bez przyboru.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów na plecach bez przyboru na głębokiej wodzie.

III próg edukacyjny

Nauka poszczególnych technik pływackich (basen sportowy duży).

6 etapów

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów na plecach bez przyboru.

Dodatkowe wymagania:

 • brak lęku przed pływaniem w dużym basenie,
 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru) krótkich odcinków,
 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym); skok do wody ze słupka startowego na nogi; nurkowanie w dal na odległość 5 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Dodatkowe wymagania:

 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru),
 • skok do wody ze słupka startowego na nogi,
 • nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku; skok do wody na głowę z brzegu basenu; nurkowanie w dal na odległość 7 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Uwaga: podany w opisie wiek dziecka dla poszczególnych grup jest wiekiem orientacyjnym. Podczas wyboru właściwej grupy, należy kierować się przede wszystkim posiadanymi przez dziecko umiejętnościami.

Zajęcia dla seniorów

2 typy

Aerobik w wodzie – basen sportowy dla osób umiejących pływać:

 • poniedziałek 13:45 – 14:30 (grupa max 15 osób)
 • środa 13:45 – 14:30 (grupa max 15 osób)

Sprawdź: cennik zajęć.

Aqua Senior – basen sportowy dla osób umiejących pływać:

 • poniedziałek 13:00 – 13:45 (grupa max 15 osób)
 • środa 13:00 – 13:45 (grupa max 15 osób)

Aqua Senior – basen rekreacyjny:

 • piątek 12:15 – 13:00 (grupa max 20 osób)

Bezpłatne zajęcia dla osób 55+ finansowane przez Wydział Sportu UMP w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, realizowane przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego.

Uwaga! Na zajęcia Trenera Senioralnego w 2020 r. wyczerpaliśmy już limit miejsc.

Sprawdź też: zajęcia pływackie realizowane przez podmioty zewnętrzne.

Kontakt

Pływalnia Miejska Rataje

Os. Piastowskie 55a
61-156 Poznań

tel. 61 102 46 97