RA.1.2300.2.2014

Dostawa 800 m2 nawierzchni ochronnej na posadzkę hali sportowej wraz z wózkami do transportu i magazynowania.

Treść ogłoszenia:
ra.1.2300.2.2014

Termin przesyłania ofert:
20.06.2014 do godziny 15.00

Oferty proszę wysyłać na adres:
p.wichlacz@posir.poznan.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Wichłacz
Tel. 509 839 669


Przedłużenie terminu składania ofert:

W związku z licznymi zapytaniami od oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 15.00 W dniu jutrzejszym, tj. 18 czerwca 2014 r. ukażą się odpowiedzi na zadane w niniejszym postępowaniu pytania oferentów.


Odpowiedzi na pytania:
ra.1.2300.2.2014-1

 

UWAGA: Zmiana formy składania oferty oraz terminu

Zamawiający zmienia formę składania oferty w ogłoszonym postępowaniu. Zamiast przesłania oferty w formie mailowej oferenci proszeni są o przesłanie oferty na adres HWS Arena, ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań. Do oferty należy dołączyć próbkę oferowanej wykładziny wraz z kartą techniczną, a także kartę techniczną wózka do transportu oraz posiadane atesty i certyfikaty potwierdzające parametry techniczne wykładziny określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 3 lipca 2014 r. do godziny 15.00

Share on FacebookShare on Google+