RG.1.3111.3.116.2016

Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

Treść ogłoszenia:
RG.1.3111.3.116.2016

Share on FacebookShare on Google+