RI.2.075.5.2015

Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych wewnątrz budynku POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34.


Treść ogłoszenia:
RI.2.075.5.2015

Termin składania zgłoszeń:
27.07.2015 godz. 12.00

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Sobczyk
a.sobczyk@posir.poznan.pl
tel. 61 835 79 17

Share on FacebookShare on Google+