RI.2.4410.15.2014

Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR, na potrzeby 15. Poznań Maraton.

Treść ogłoszenia:
ri.2.4410.15.2014

Załączniki:
ri.2.4410.15.2014-1
ri.2.4410.15.2014-2

Termin przesyłania ofert:
25.07.2014 do godz. 12.00

Oferty proszę przesyłać na adres:
a.sobczyk@posir.poznan.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Sobczyk
61 835 79 17


Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:

Treść ogłoszenia:
ri.2.4410.15.2014

Załączniki:
ri.2.4410.15.2014-1
ri.2.4410.15.2014-2

Wydłużenie terminu przesyłania ofert:
1.08.2014 do godz. 12.00

Share on FacebookShare on Google+