RI.2.4410.24.2015

Usługa logistyczna 16. PKO Poznań Maraton

Treść ogłoszenia:
RI.2.4410.24.2015

Termin zgłoszeń:
07.09.2015 godz. 14.00

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Sobczyk
a.sobczyk@posir.poznan.pl
tel. 61 835 79 17

Share on FacebookShare on Google+