RM.1.2001.23.2014-06-09

Usunięcie awarii rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z przepompowni.

Treść ogłoszenia:
rm.1.2001.23.2014-06-09

Termin przesyłania ofert:
16.06.2014r.

Share on FacebookShare on Google+