RM.9.2321.1.41.2015

Zaproponowanie koncepcji, demontaż istniejącej i wykonanie nowej zabudowy pulpitu stanowisk sędziowskich na dwóch piętrach wieży sędziowskiej na terenie kompleksu sportowego Malta Poznań.

Treść ogłoszenia:
RM.9.2321.1.41.2015

Share on FacebookShare on Google+