ST.0150.9.2018

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełniającej wymogi RODO, KRI oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia:  ST.0150.9.2018

Share on FacebookShare on Google+