Imprezy cykliczne

Stanowisko Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w sprawie kąpieliska miejskiego Kaskada

W związku z sygnałami od mieszkańców Poznania o bezprawnym działu współwłaściciela działki położonej przy kąpielisku miejskim Kaskada polegającym na zamykaniu dostępu do kąpieliska będącego w pełni własnością Miasta Poznania oraz na pobieraniu opłat za przebywanie na kąpielisku, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji informują, że:

  1. Miejskie Kąpieliska są ogólnodostępne i bezpłatne.
  2. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji nie upoważniły nikogo do pobierania opłat za przebywanie na kąpielisku i plaży.
  3. Zamykanie dostępu do plaży oraz próby pobierania opłat za przebywanie na kąpielisku odbywają się bez zgody POSiR.
  4. POSiR wielokrotnie wzywały właściciela Hotelu Kaskada do zaprzestania ww. działań. Rozmowy prowadzone z właścicielem Hotelu Kaskada nie przynosiły rezultatów. Zawierane ustnie zobowiązania były przez niego jednostronnie zrywane. Propozycje rozwiązania problemu przedstawiane przez POSiR pozostawały wielokrotnie bez odpowiedzi. Wobec powyższego POSiR przygotowują dokumentację w celu skierowania sprawy na drogę sądową.
  5. Wszelkie próby nieuprawnionego pobierania opłat za przebywanie na kąpielisku miejskim lub umożliwianie przebywania na plaży i kąpielisku pod warunkiem dokonania zakupu w lokalu gastronomicznym położonym przy plaży należy zgłaszać na policję.

Jednocześnie Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji informują, że nad Jeziorem Kierskim bez zmian działają dwa kąpieliska: Plaża Parkowa (ul. Ks. E. Nawrota – Kiekrz) oraz Plaża Smocza (Krzyżowniki). Zapraszamy do korzystania z wymienionych miejsc.

Share on FacebookShare on Google+