ZP.212.18.2018

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań

Termin składania ofert do dnia 22 marca 2018 r. do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia: ZP.212.18.2018 (PDF)
Załączniki: ZP.212.18.2018-1 (ZIP)

22 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.18.2018-2 (PDF)

29 marca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.18.2018-3 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+