ZP.212.22.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nabrzeża nad Jeziorem Kierskim – dodatkowy odcinek nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki” obejmujący remont nabrzeża o łącznej długości 80 m na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

21 marca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.22.2018 (PDF)
Załącznik 1: ZP.212.22.2018-1 (ZIP 8 MB)
Załącznik 2: ZP.212.22.2018-2 (ZIP)

29 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.22.2018-3 (PDF)

4 kwietnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.22.2018-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+