ZP.212.28.2018

Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna) na basenie krytym w Oddziale Chwiałka w terminie od 6.09.2018 r. do 31.05.2019 r.

2 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.28.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.28.2018-1 (ZIP)

10 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.28.2018-2 (PDF)

18 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zp.212.34.2018-3 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+