ZP.212.51.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 13.08.2018r. do godziny 11:00.

3 sierpnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.51.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.51.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.51.2018-2 (ZIP)

13 sierpnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.51.2018-3 (PDF)

14 sierpnia 2018
nformacja z otwarcia ofert – korekta: ZP.212.51.2018-4 (PDF)

20 sierpnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.51.2018-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+