ZP.212.55.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: docieplenie budynku obsługi imprez obiekt 302 zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

17 sierpnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.55.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.55.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: zp.212.55.2018-2 (ZIP)

24 sierpnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.55.2018-3 (PDF)

31 sierpnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zp.212.55.2018-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+