zp.212.64.2018

Remont Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie POSIR O/Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3.

18 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.64.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.64.2018-1 (ZIP)

3 października 2018
Informacja o unieważnieniu: zp.212.64.2018-2 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+