ZP.212.76.2018

Dostawę artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2019.

20 grudnia 2018
Termin składania ofert do dnia 28.12.2018 roku do godziny 11:00.
Zapytanie ofertowe: ZP.212.76.2018 (PDF)
Załączniki: ZP.212.76.2018-1 (ZIP)

21 grudnia 2018
Informacja o pytaniach: ZP.212.76.2018-2 (PDF)

27 grudnia 2018
Modyfikacja SIWZ: ZP.212.76.2018-3 (PDF)

28 grudnia 2018
Informacja z otwarcia ofert ZP.212.76.2018-4 (PDF)

3 stycznia 2019
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV i V: ZP.212.76.2018-5 (PDF)

7 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania: ZP.212.76.2018-6 (PDF)

8 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części VI postępowania: ZP.212.76.2018-7 (PDF)

9 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III postępowania: ZP.212.76.2018-8 (PDF)

11 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części VII, VIII, IX, X zamówienia: ZP.212.76.2018-9 (PDF)

16 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia: ZP.212.76.2018-10 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+