ZP.240.04.2019

Usługa pomiaru czasu dla uczestników imprez biegowych, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2019.
Termin składania ofert do dnia 22.01.2019 r. do godziny 11:00

14.01.2019
Zapytanie ofertowe: ZP.240.04.2019 (PDF)
Formularz cenowy: ZP.240.04.2019-1 (ZIP)
Modyfikacja SIWZ: ZP.240.04.2019-2 (PDF)

16.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.240.04.2019-3 (PDF)
Modyfikacja SIWZ: ZP.240.04.2019-4 (PDF)

23 stycznia 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.04.2019-5 (PDF)

31 stycznia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla części I zamówienia): ZP.240.04.2019-6 (PDF)

6 lutego 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla części II zamówienia): ZP.240.04.2019-7 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+