ZP.240.13.2019

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy slipu (pochylni) do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jeziora Rusałka wraz z modernizacją (utwardzeniem) drogi dojazdowej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golęcińskiej w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 15.02.2019 r. do godziny 11:00.

7 lutego 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.13.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.13.2019 (ZIP)

13 lutego 2019
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.13.2019-1 (PDF)

15 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.13.2019-2 (PDF)

26 lutego 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.13.2019-3 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+