ZP.240.14.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej naprawczej Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.

4 lutego 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.14.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.14.2019-1 (ZIP)

11 lutego 2019
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do 13.02.2019 r.
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.14.2019-2 (PDF)
Zmiana ogłoszenia i modyfikacja SIWZ: ZP.240.14.2019-3 (PDF)

13 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.14.2019-4 (PDF)

19 lutego 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.14.2019-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+