ZP.240.15.2019

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2019.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 20.02.2019 r.

12 lutego 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.15.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.15.2019-1 (ZIP)
Modyfikacja SIWZ: ZP.240.15.2019-2 (ZIP)

20 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.15.2019-3 (PDF)

25 lutego 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, IV i V: ZP.240.15.2019-4, (PDF)
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części III: ZP.240.15.2019-5 (PDF)

6 marca 2019
Informacja o zawarciu umowy: ZP.240.15.2019-6 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+