ZP.240.22.2019

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań.

Termin składania ofert do dnia 19.03.2019 r. do godziny 11:00.

11 marca 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.22.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.22.2019-1 (ZIP)

12 marca 2019
Informacja o pytaniach: ZP.240.22.2019-2 (PDF)

19 marca 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.22.2019-3 (PDF)

25 marca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.22.2019-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+