ZP.240.23.2019

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi wewnętrznej i placu przystadionowego w POSiR O/Golęcin, ul.Warmińska 1 w Poznaniu.

7 marca 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.23.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.23.2019-1 (ZIP)

12 marca 2019
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.23.2019-2 (PDF)

14 marca 2019
Sprostowanie: ZP.240.23.2019-3 (PDF)

15 marca 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.23.2019-4 (PDF)

19 marca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.23.2019-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+