ZP.240.25.2019

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka”.

Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 11:00.

12 marca 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.25.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.25.2019-1 (ZIP 92 MB)

20 marca 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.25.2019-2 (PDF)

27 marca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.25.2019-3 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+