ZP.240.26.2019

Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja Skateparku” w Oddziale Rataje, os. Piastowskie 106 a, Poznań.

Termin składania ofert do dnia 09.04.2019 r. do godziny 11:00.

25 marca 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.26.2019 (PDF)
Załączniki 1: ZP.240.26.2019-1 (ZIP)
Załączniki 2: ZP.240.26.2019-2 (ZIP)

2 kwietnia 2019
Informacja o pytaniach: ZP.240.26.2019-3 (PDF)

4 kwietnia 2019
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.26.2019-4 (PDF)

9 kwietnia 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.26.2019-5 (PDF)

17 kwietnia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.26.2019-6 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+