ZP.240.32.2019

Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Termin składania ofert do 22.05.2019 r. do godziny 11:00.

14 maja 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.32.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.32.2019-1 (ZIP)

20 maja 2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.240.32.2019-2 (PDF)
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ: ZP.240.32.2019-3 (PDF)

23 maja 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.32.2019-4 (PDF)

7 czerwca 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.32.2019-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+