ZP.240.36.2019

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań.

Termin składania ofert do dnia 25.04.2019 r. do godziny 11:00.

17 kwietnia 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.36.2019 (PDF)
Załączniki 1: ZP.240.36.2019-1 (ZIP 106 MB)
Załączniki 2: ZP.240.36.2019-2 (ZIP)

25 kwietnia 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.36.2019-3 (PDF)

8 maja 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.36.2019-4 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+