ZP.240.58.2019

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2020.
Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2019 r. do godziny 11:00.

17 października 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.58.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.58.2019-1 (ZIP)

22 października 2019
Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia: ZP.240.58.2019-2 (PDF)

25 października 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.58.2019-3 (PDF)

6 listopada 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.58.2019-4 (PDF)

14 listopada 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.58.2019-5 (PDF)

15 listopada 2019
Informacja o zawarciu umowy dla części I postępowania: ZP.240.58.2019-6 (PDF)

21 listopada 2019
Informacja o zawarciu umowy dla części II postępowania: ZP.240.58.2019-7 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+