ZP.240.62.2019

Sprzątanie domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Termin składania ofert do dnia 06.12.2019 roku do godziny 11:00.

28 listopada 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.62.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.62.2019-1 (ZIP)

3 grudnia 2019
Informacja o pytaniach: ZP.240.62.2019-2 (PDF)

6 grudnia 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.62.2019-3 (PDF)

9 grudnia 2019
Informacja z otwarcia ofert (KOREKTA): ZP.240.62.2019-4 (PDF)

19 grudnia 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.62.2019-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+